Gesprekspartner voor

gemeenten en ondernemers

TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19)

Posted on 31 mrt 2020 in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19)

TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19)

Dit is een eenmalige tegemoetkoming ten behoeve van vaste lasten. Deze maatregel wordt niet uitgevoerd door de gemeente maar door het RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wie komen in aanmerking voor de tegemoetkoming?

Het gaat om bedrijven die rechtstreeks getroffen zijn door overheidsmaatregelen, zoals de 1,5 meter afstandseis.

Sectoren die in aanmerking komen zijn onder andere detailhandel, eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

Of je tot de betreffende sectoren behoort, blijkt uit de SBI code zoals vermeld bij de inschrijving Kamer van Koophandel. Klik op deze link voor de actuele lijst op de website van RVO.

ZZP-Nederland is in overleg met het Ministerie over eventuele uitbreiding van de branchecodes. Mogelijk wordt deze nog verder aangepast. Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij rvo.nl/signaal. Per geval wordt naar de registratie gekeken.

Wat is het?

Een eenmalig vast bedrag van € 4.000 euro. Dit is een gift van de overheid. Daarom hoeft u deze niet terug te betalen. 

Voorwaarden om in aanmerking te komen

  • Geen omzet als gevolg van de coronacrisis.
  • Fysieke inrichting buitenshuis.
  • De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister.
  • Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Bijvoorbeeld: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, coöperatie, vereniging en stichting.
  • De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro
  • De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen. 

Hoe meld je je aan voor TOGS?

Van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 kan er een aanvraag worden ingediend. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.