Gesprekspartner voor

gemeenten en ondernemers

TOZO-2 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Posted on 31 mrt 2020 in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor TOZO-2 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

TOZO-2 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Wie komen in aanmerking voor de TOZO?

De zelfstandige ondernemer in Nederland die verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen in de maanden juni tot en met september 2020 minder zal zijn dan het sociaal minimum. Om voor inkomensondersteuning in aanmerking te komen, moet de zelfstandige ondernemer dat kunnen aantonen.

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.

De regeling geldt niet voor ondernemers die al een Bbz uitkering voor levensonderhoud ontvangen. Zij kunnen de gemeente verzoeken om een eventuele inkomstenkorting op te schorten.

Wat is het?

 1. Inkomensaanvulling voor een periode van maximaal 4 maanden tot aan het sociaal minimum).
 1. Lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157).

Ad 1: inkomensondersteuning.

De regeling is er voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal € 1.059,03 (alleenstaande of alleenstaande ouder) of € 1.512,90 (gezin) netto per maand. Het betreft een aanvulling op het inkomen van de zelfstandigen tot de voor hen geldende bijstandsnorm.

Deze inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald.

Ad 2: bedrijfskapitaal

Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd, maximaal € 10.157.

Dit is bedoeld om liquiditeitsprobleem in de onderneming op te lossen. De ondernemer dient de noodzaak van het bedrijfskapitaal aan te tonen.

De rente bedraagt 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. De lening is binnen vier weken beschikbaar.

Overige kenmerken van de Tozo-2:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast. Daardoor is een snelle behandeling van uw aanvraag mogelijk.
 • De gemeente beoordeelt het recht op de Tozo faciliteiten op basis van ‘verklaring zelfstandige’ bij aanvraag. Achteraf zal worden gecontroleerd op juistheid van de verklaring.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • Het netto-inkomen van de partner telt mee bij de bepaling van uw inkomsten als ondernemer.
 • In Tozo-2 is geen sprake van een vermogenstoets.

Tot 1 oktober 2020 kunt u Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft.

Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Ook verklaart u dat uw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Waar moet je als ondernemer aan voldoen?

 • De regeling is voor gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • De ondernemer woont of verblijft rechtmatig in Nederland.
 • De ondernemer is Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • De ondernemer is vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week indien nog geen jaar ondernemer) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • De ondernemer woont in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Hoe meld je je aan voor TOZO regeling?

Raadpleeg de volgende link van het Ministerie van SZW: https://www.krijgiktozo.nl

Na invulling van de toetsingsvragen en invulling van je postcode kom je op de website van de gemeente waar je woont.