Gesprekspartner voor

gemeenten en ondernemers

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Posted on 31 mrt 2020 in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Dit betreft een tegemoetkoming ten behoeve van vaste lasten voor MKB ondernemingen en volgt de eerdere TOGS regeling op. Deze maatregel wordt uitgevoerd door de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De TVL is bedoeld voor het betalen van uw zakelijke vaste lasten bij meer dan 30% omzetverlies (na 1 januari 2021 wordt dit percentage verhoogd). Vaste lasten zijn bijvoorbeeld huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten komen niet in aanmerking voor TVL. Hiervoor kunt de NOW-regeling aanvragen bij UWV.

Wie komen in aanmerking?

Het gaat om bedrijven die rechtstreeks getroffen zijn door overheidsmaatregelen, zoals de 1,5 meter afstandseis. Door de coronacrisis verliezen zij veel omzet en raken daardoor in problemen met het betalen van de vaste bedrijfslasten. Ondernemers die in aanmerking kwamen voor de TOGS regeling kunnen eveneens gebruik maken van de TVL.

De hoofd- of nevenactiviteit van het aanvragende bedrijf moet overeenkomen met een van de vastgestelde SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling volgens Kamer van Koophandel).

Of u tot de betreffende sectoren behoort, blijkt uit de SBI code zoals vermeld bij de inschrijving Kamer van Koophandel. Klik op deze link (RVO) voor de actuele lijst.

Wat is het?

Voor de maanden juni tot en met september 2020 kunt u een tegemoetkoming voor 50% van uw vaste lasten krijgen. Minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 voor deze 4 maanden. In de periode oktober 2020 tot en met juni 2021 bedraagt de tegemoetkoming voor 50% van uw vaste lasten. Het maximumbedrag is vastgesteld op € 90.000 per 3 maanden.

De RVO baseert het bedrag TVL op basis van het omzetverlies in uw bedrijf en vaste lasten op basis van sectorgegevens. De berekening vindt u in deze link: calculatie TVL/RVO.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

U kunt de TVL aanvragen als u voldoet aan onder meer deze voorwaarden:

  • Uw onderneming heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis in de maanden juni tot en met september en oktober tot en met december. Na 1 januari 2021 wordt deze grens voor omzetverlies verhoogd: u heeft meer dan 40% omzetverlies in januari tot en met maart 2021 en meer dan 45% omzetverlies in april tot en met juni 2021.
  • In de periode juni tot en met september 2020 heeft u minimaal € 4.000 vaste lasten (loonkosten en variabele kosten niet meegerekend).
  • U heeft in de periode oktober 2020 tot en met juni 2021 minimaal €4.000 aan vaste lasten per maanden (loonkosten en variabele kosten niet meegerekend).
  • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
  • De onderneming heeft een vestiging in Nederland.
  • U heeft minimaal 1 vestiging met een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Uitzonderingen zijn horecaondernemingen met een bepaalde SBI-code en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties). Zie deze link: RVO subsidie en financieringswijzer.
  • Uw bedrijf verkeert niet in een faillissement en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

 Voor overige voorwaarden verwijzen wij u naar de website van RVO Nederland.

Aanvraagprocedure TVL regeling

U kunt tot en met 30 oktober 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen voor de maanden juni tot en met september 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verlenging

Na 1 oktober 2020 gaat de Tegemoetkoming Vaste Lasten door, voor 3 nieuwe periodes van elk 3 maanden.

TVL subsidie aanvragen voor de maanden oktober, november en december 2020 kan vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 29 januari 2021. Voor de maanden januari, februari en maart 2021 kan dat vanaf 1 januari t/m 31 maart 2021. TVL subsidie aanvragen voor de maanden april, mei en juni 2021 kan vanaf 1 april t/m 30 juni 2021.