Gesprekspartner voor

gemeenten en ondernemers

TOZO-3 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Posted on 31 mrt 2020 in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor TOZO-3 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

TOZO-3 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Wie komen in aanmerking voor de TOZO?

U bent ondernemer in Nederland en verwacht dat als gevolg van de coronacrisis het inkomen minder zal zijn dan het sociaal minimum. In de Tozo-3 betreft dat de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021. Om  in aanmerking te komen, moet u dat kunnen aantonen. Dat kan door middel van (tussentijdse) cijfers, bankafschriften en relevante informatie.

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. Het netto inkomen van de levenspartner telt mee.

Waar moet u als ondernemer aan voldoen?

 • De regeling is voor gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • AOW-gerechtigden kunnen in aanmerking komen voor een Tozo lening bedrijfskapitaal.
 • U woont of verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep oefent u in Nederland uit.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • U bent vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week indien nog geen jaar ondernemer) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • U woont in de gemeente waar u om aanvullende inkomensondersteuning verzoekt.

Wat houdt de Tozo-3 in?

 1. Inkomensaanvulling voor een periode van maximaal 6 maanden tot aan het sociaal minimum). Let op: ondernemers die reeds een uitkering uit hoofde van de Bbz-regeling ontvangen komen niet in aanmerking voor deze inkomensaanvulling.
 1. Lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157).

Ad 1: inkomensaanvulling/uitkering levensonderhoud

De uitkering levensonderhoud bedraagt maximaal € 1.075,44 (alleenstaande of alleenstaande ouder) of € 1.536,34 (gezin) netto per maand. Het betreft een aanvulling op het inkomen van de zelfstandigen tot de voor hen geldende bijstandsnorm. Bij aanvragen vanaf 1 februari 2021 geldt dat de uitkering levensonderhoud met terugwerkende kracht tot en met de maand daaraan voorafgaand kan worden aangevraagd. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.

De uitkering levensonderhoud in het kader van Tozo-3 hoeft u later niet terug te betalen.

Ad 2: lening voor bedrijfskapitaal

Naast de uitkering levensonderhoud kan de ondernemer een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen, maximaal € 10.157.

Het bedrijfskapitaal is bedoeld om een liquiditeitsprobleem in uw onderneming op te lossen. Dit gedurende de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021.U dient de noodzaak van het bedrijfskapitaal aan te tonen door (tussentijdse) cijfers, bankafschriften en relevante informatie.

De rente bedraagt 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot juli 2021 geldt een aflossingsvrije periode. De lening is binnen vier weken beschikbaar.

Overige kenmerken van de Tozo-3:

 • De toets op levensvatbaarheid is niet van toepassing. Daardoor is een snelle behandeling van uw aanvraag mogelijk.
 • De gemeente beoordeelt het recht op de Tozo faciliteiten op basis van ‘verklaring zelfstandige’ bij aanvraag. Achteraf vindt controle op juistheid van de verklaring plaats.
 • Binnen 4 weken verstrekt de gemeente voor een periode van maximaal 6 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Indien nodig ontvangt u een voorschot.
 • Het netto-inkomen van de partner telt mee bij de bepaling van uw inkomsten als ondernemer.
 • In Tozo-3 is geen sprake van een vermogenstoets.

Vanaf 1 oktober 2020 kunt u Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente.  Als u al een Tozo 2-uitkering ontvangen heeft, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. 

Vanaf 1 april 2021: Tozo 4

U kunt vanaf 1 april 2021 een Tozo 4 uitkering aanvragen. Deze loopt tot maximaal 1 juli 2021. Ook in Tozo-4 zal geen vermogenstoets plaatsvinden.

Uw Tozo 3 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Hoe meld u zich aan voor de TOZO regeling?

Raadpleeg de volgende link van het Ministerie van SZW: https://www.krijgiktozo.nl

Na invulling van de toetsingsvragen en invulling van uw postcode komt u op de website van de gemeente waar u woont.