Gesprekspartner voor

gemeenten en ondernemers

Bbz-steun tijdelijk versoepeld in vierde kwartaal 2021

Posted on 31 mrt 2020 in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bbz-steun tijdelijk versoepeld in vierde kwartaal 2021

Bbz-regeling tijdelijk versoepeld

Per 1 oktober 2021 stopte de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (Tozo).

Voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2021 geldt daarom een versoepelde toelating tot de Bbz-regeling. Ondernemers met onvoldoende inkomsten uit onderneming kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijke Bbz-uitkering levensonderhoud. Deze stopt automatisch op 1 januari 2022.

De versoepeling houdt in:

  • eventueel vermogen wordt buiten beschouwing gelaten
  • u kunt de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen, tot maximaal de eerste dag van de maand ervoor
  • het vaststellen van te verrekenen inkomsten gebeurt per kalendermaand. U hoeft de Bbz-uitkering niet terug te betalen

Anders dan bij de Tozo-regeling onderzoekt de gemeente wel de levensvatbaarheid van uw onderneming. Daarbij kijkt de gemeente onder andere naar:

  • het resultaat in 2019. Kon u in dat jaar in de kosten van levensonderhoud voorzien?
  • of u op termijn redelijkerwijs weer in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien met het resultaat uit onderneming.

Mogelijk wordt uw aanvraag beoordeeld door een extern adviesbureau, in opdracht van de gemeente.