Gesprekspartner voor

gemeenten en ondernemers

TVL 2021: aanvragen tot uiterlijk 26 oktober 17:00 uur

Posted on 31 mrt 2020 in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor TVL 2021: aanvragen tot uiterlijk 26 oktober 17:00 uur

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) Update 2021

Dit betreft een tegemoetkoming ten behoeve van vaste lasten voor MKB ondernemingen en volgt de eerdere TOGS regeling op. Deze maatregel wordt uitgevoerd door de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Inmiddels zijn twee termijnen TVL verstreken: TVL 1 (juni t/m september 2020), TVL 2 (vierde kwartaal 2020).  De loketten zijn inmiddels gesloten voor aanvragen betreffende de achterliggende termijnen in 2020. 

Tot en met 26 oktober 2021 (17:00 uur) kunnen ondernemers een aanvraag doen voor tegemoetkoming vaste lasten in het 3e kwartaal 2021.

De TVL is bedoeld voor het betalen van uw zakelijke vaste lasten bij meer dan 30% omzetverlies. Vaste lasten zijn bijvoorbeeld huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten komen niet in aanmerking voor TVL. Hiervoor kunt de NOW-regeling aanvragen bij UWV.

Wie komen in aanmerking?

Het gaat om bedrijven die rechtstreeks getroffen zijn door overheidsmaatregelen, zoals de 1,5 meter afstandseis. Door de coronacrisis verliezen zij veel omzet en raken daardoor in problemen met het betalen van de vaste bedrijfslasten.

De hoofd- of nevenactiviteit van het aanvragende bedrijf moet overeenkomen met een van de vastgestelde SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling volgens Kamer van Koophandel).

Of u tot de betreffende sectoren behoort, blijkt uit de SBI code zoals vermeld bij de inschrijving Kamer van Koophandel. Klik op deze link (RVO) voor de actuele lijst.

Wat is het?

De TVL regeling voorziet in een tegemoetkoming in vaste lasten (percentages zijn vastgesteld). Voor gesloten detailhandel geldt bovendien een voorraadsubsidie. De voorraadsubsidie wordt berekend als opslagpercentage over het percentage vaste lasten in de TVL regeling.

De TVL regeling is voor het eerste kwartaal 2021 als volgt aangepast:

  • Voor het eerste kwartaal 2021 kunt u een tegemoetkoming voor 85% van uw vaste lasten krijgen.
  • Minimaal € 1.500 en maximaal €330.000.
  • De opslag op vaste lasten voor berekening van de voorraadsubsidie bedroeg in het vierde kwartaal 2020 5,6%. In het eerste kwartaal 2021 wordt dat verhoogd naar 21%.
  • De TVL regeling staat nu ook open voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.

De RVO baseert het bedrag TVL op basis van het omzetverlies in uw bedrijf en vaste lasten op basis van sectorgegevens. De berekening vindt u in deze link: calculatie TVL/RVO.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

U kunt de TVL aanvragen als u voldoet aan onder meer deze voorwaarden:

  • Uw onderneming heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis in het eerste kwartaal van 2021.
  • In het eerste kwartaal 2021 heeft u minimaal € 3.000 vaste lasten (loonkosten en variabele kosten niet meegerekend).
  • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
  • De onderneming heeft een vestiging in Nederland.
  • U heeft minimaal 1 vestiging met een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Uitzonderingen zijn horecaondernemingen met een bepaalde SBI-code en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties). Zie deze link: RVO subsidie en financieringswijzer.
  • Uw bedrijf verkeert niet in een faillissement en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

 Voor overige voorwaarden verwijzen wij u naar de website van RVO Nederland.

Aanvraagprocedure TVL regeling

U kunt tot en met 26 oktober 2021 (17:00 uur) de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen voor het derde kwartaal 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).