Gesprekspartner voor

gemeenten en ondernemers

Introductie

Introductie

De Meent Advies is Bbz-specialist.

Met gedegen kennis van de Bbz-regeling en IOAZ zijn wij een professionele partner voor gemeenten. Zo staan we consulenten en klantmanagers terzijde met raad en daad. Ondernemers kunnen bij ons te allen tijde rekenen op een resultaatgerichte hulp, bij start of doorstart. Bbz aanvragen behandelen we op een positief-kritische, faire wijze. Onze aanpak is energiek, gepassioneerd, gedreven en motiverend. Veeleisend aan de ondernemer (in spe).

De Meent Advies staat naast ondernemers en gemeenten. Jarenlange ervaring staat garant voor een persoonlijke, transparante en succesvolle aanpak.  Samenwerking met De Meent Advies vergroot de kans op een goede start en succesvol ondernemen in de toekomst.

Ondernemers die niet in aanmerking komen voor de Bbz of IOAZ-regeling helpen wij vanzelfsprekend ook. Deze ondernemers verwijzen wij voor informatie door naar Business Coach Amerstreek.

Neem contact op met Hans Jongenotter (06-36518059) of Rob Groeneveld (06-51161615).


“Meer kans op een goede start en succesvol ondernemen”

Bbz 2004

Bbz 2004 en IOAZ

De Meent Advies is een ervaren specialist in het werken met en toepassen van de Bbz-regeling. Zowel in starters- en managementbegeleidingstrajecten als in het uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken. Dat geldt eveneens voor haalbaarheidsonderzoeken in het kader van de IOAZ, een werkloosheidsregeling die speciaal in het leven is geroepen voor oudere zelfstandigen (55 plussers).

Ondernemers kloppen niet gemakkelijk aan bij de gemeente. Enerzijds vanwege schaamte (‘bijstandsfeer’), anderzijds omdat de Bbz-regeling bij relatief veel ondernemers onbekend is. De adviseurs van De Meent zijn zich terdege bewust van de kwetsbaarheid van de doelgroep, maar hebben de juiste kracht om zich soepel te kunnen verplaatsen in de positie van de ondernemer. Inleving in de materie en het juiste advies op het goede moment aanreiken is waar het uiteindelijk altijd om draait.

Wij hechten veel waarde aan een positief kritische en objectieve aanpak. Een persoonlijke, doordachte en praktische benadering van mensen en zaken, met oog en aandacht voor de belangen van elke betrokken partij. Resulterend in begrijpelijke, goed leesbare professionele adviesrapporten waar in de regel geen speld tussen te krijgen valt.

Vanzelfsprekend daarbij zijn:

“No nonsense adviesrapporten met heldere conclusies ”

Insolventie

Insolventie

Insolventie is de meest overkoepelende term om alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren te benoemen. Bij insolventie is een ondernemer of debiteur niet meer in staat zijn schulden te voldoen.

Spijkers met koppen

Op het moment van signalering van problematische schulden kan er niet snel genoeg gehandeld worden. Voor alle betrokken partijen is het van het grootste belang dat in kaart gebracht wordt welke schulden de grootste bedreiging voor het voortbestaan vormen. Tegelijkertijd moeten de toekomstkansen voor het bedrijf kritisch tegen het licht gehouden worden. Ondernemerschap, energie, positiviteit, verdienmodel, organisatie, visie, kansen, doelstelling en financiële slagkracht zijn daarbij van cruciaal belang.

Begeleiding van schuldsaneringstrajecten

In de praktijk heeft De Meent Advies ervaring met het voorbereiden en bewaken van schuldenregelingen in opdracht van gemeenten. Deze vloeien voort uit advies in rapportages naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek. Niet zelden wordt een Bbz-krediet immers aangewend voor herfinanciering of het saneren van schulden middels een regeling tegen finale kwijting.

De Meent Advies begeleidt het gehele proces naar een succesvolle sanering. Wij streven naar de nodige ‘rust’ voor de ondernemer. Tegelijkertijd realiseren we samen met de ondernemer een nieuwe (door)start met een levensvatbaar bedrijf.

Al dan niet in samenwerking met gespecialiseerde schuldhulpverleningsbedrijven wordt gewerkt naar een finaal akkoord met de betrokken schuldeisers. Een weloverwogen en gefaseerde aanpak met alle betrokken partijen is daarvoor van essentieel belang.

“Schuldsaneringstrajecten: Rust creëren en werken aan een succesvolle doorstart”

Maatwerk

Maatwerk

De Meent Advies biedt opdrachtgevers de gelegenheid om diensten op maat af te nemen.

Tarieven worden vooraf mede bepaald op basis van een professionele analyse en afgestemd op wat nodig is.

“De dienstverlening is op maat. Dat geldt ook voor de tariefstelling.”

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

GEMEENTEN

De Meent Advies biedt gemeenten maatwerk in het kader van de Bbz-regeling en IOAZ met de volgende diensten:

Intakegesprekken met starters in het kader van toelating tot de voorbereidingsregeling Bbz-2004

Haalbaarheidsonderzoeken in het kader van het Bbz-2004 (zowel starters als gevestigden) en IOAZ

Begeleiding voor de start

Begeleiding na de start

Managementbegeleiding voor gevestigde ondernemers na verstrekking van krediet of een uitkering levensonderhoud

ONDERNEMERS EN STARTERS

Ondernemers en starters die niet in aanmerking komen voor de Bbz of IOAZ-regeling adviseren wij ook. Deze ondernemers en starters verwijzen wij voor informatie en coaching door naar Business Coach Amerstreek. Deze dienstverlening is gericht op zowel een bepaalde probleemstelling als op toekomstige uitdagingen die bij de ondernemer spelen.

KAPITAALVERSTREKKERS

In opdracht van diverse kapitaalverstrekkers voert De Meent Advies bedrijfseconomische analyses uit en brengt de toekomstmogelijkheden in kaart.

“Ondernemers en starters die niet in aanmerking komen voor de Bbz of IOAZ-regeling adviseren wij ook”

Service

Service

De Meent Advies werkt altijd met een vast aanspreekpunt zodat consulenten en klantmanagers steeds de juiste contactpersoon hebben voor het betreffende dossier. Wij staan voor een doortastende en daadkrachtige communicatie.

Klantmanagers kunnen rekenen op ondersteuning bij toepassen van de, vaak complexe, ondernemersregelingen. Zij kunnen altijd vrijblijvend contact opnemen voor een advies waarmee het voortraject van Bbz-aanvragen voor hen eenvoudiger wordt.

De Meent Advies informeert haar opdrachtgevers tussentijds en met regelmaat over de stand van zaken van dossiers. De uitkomsten in de adviesrapportage zullen dan ook geen verrassingen bevatten.

Na afronding van coachingstrajecten is De Meent Advies 6 maanden beschikbaar voor raad en daad.


Voorwaarden AVG Privacy verklaring Klachtenreglement

“De Meent biedt ondersteuning. Ook achteraf”

Contact

Thank you! We have received your message.

name

email

message

Contact Info

info@demeentadvies.nl

0162 695142

Centraleweg 16 Kan.
Unit 2.5
4931 NB Geertruidenberg